Scale-N

Scale-N
Arduino
Componenten
Rollend Materieel
Naslag
Onderdelen
Wissels
Basis Electronica
Symbols Electronica
Programming Arduino
DCC++
DR5000
Products
Link


Basis electronica

Condensatoren

Bij condensatoren onderscheiden we twee hoofdtypen. De gewone condensator, welke niet gepolariseerd is (geen plus en min heeft), en de elco, welke wèl gepolariseerd is (een plus en min heeft). In schema's wordt een gewone condensator aangegeven zoals afgebeeld in tekening 1.


Afbeelding 1

Een condensator wordt gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals ontstoring (bijv. op de elektromotor van een model-locomotief of model-treinstel). Dit type condensator heeft, zoals we hierboven al aangaven, geen polariteit, in tegenstelling tot de elco. Het maakt dus niets uit hoe we dit type condensator aansluiten.
De waarde van een condensator wordt in Farad als volgt aangegeven: nF, pF, μF en F. 1 μF = 1000nF = 1000000pf. μF= microFarad, nF = nanoFarad en pF = picoFarad. De waardeaanduiding op een condensator met kleine waarde bestaat uit een code; Bijvoorbeeld u33 = 0,33μF of u1 = 0,1μF. Dus: het opgedrukte getal direkt achter de komma zetten is de waarde. Staan er alléén getallen op de condensator, dan gaat het zo; Het meest rechtse getal is de vermenigvuldigingsfactor: 2 = × 100, 3 = × 1000, 4 = × 10000 enz. 472 = 47 × 100 = 4700 pf = 4,7nF = 0,0047μF; 223 = 22×1000 = 22000 pF = 22nF = 0,022μF; 473 = 47×1000 = 47000 pF = 47nF = 0,047μF; 102 = 10×100 = 1000pF = 1nF = 0,001μF.
Hier volgt een tabel met een aantal codes:

CodePicoFarad (pF)NanoFarad (nF)MicroFarad (μF)
102 1000 1 0,001
152 1500 1,5 0,0015
222 2200 2,2 0,0022
332 3300 3,3 0,0033
472 4700 4,7 0,0047
682 6800 6,8 0,0068
103 10000 10 0,01
153 15000 15 0,015
223 22000 22 0,022
333 33000 33 0,033
473 47000 47 0,047
683 68000 68 0,068
104 100000 100 0,1
154 150000 150 0,15
224 220000 220 0,22
334 330000 330 0,33
474 470000 470 0,47

Achter de cijfers kan een letter staan, deze duidt de tolerantie aan.

>
LettercodeTolerantie
B +/- 0,10p
C +/- 0,25p
D +/- 0,5p
E 0,5%
F 1%
G 2%
H 3%
J 5%
K 10%
M 20%
N 30%
P +100%/-0%
Z +80/-20%

ref: beneluxspoor.net